Programmer

Her finner du statistikk med rangering etter beste resultat så langt i 2018.

Mrk. 
Dataene blir hentet fra idrettsforbundets løsninger og kan inneholde/inneholder feil. Resultatene blir innrapportert fra de enkelte stevnearrangører og  kvalitetssikring av dataene skjer kun før innrapportering. 
Feltskyting er ikke tatt med da innrapporterte tall er heltall og ikke prosenttall.

Pål Hembre sine sider med stevnestatistikk (nytt vindu) er et særdeles godt alternativ.

2B Fripistol 25m
3A Luftpistol 40
3A Luftpistol 40
3A Luftpistol 60
3B Luft Fallfigur
3C Luft Standard
3D Luft Sprint
4 Silhuett
5 Standard
6F Finpistol
6G Grovpistol
7F Hurtig Fin
7G Hurtig Grov
7M Hurtig Militær
7R Hurtig Revolver
7SP Hurtig Spesialpistol
7SR Hurtig Spesialrevolver
8F NAIS Fin
8G NAIS Grov